Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Nhân viên nhập liệu hệ thống kho

 • Binh Duong (Thuan An)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • College
 • 1 - 2 Years
 • 6,000,000 - 6,500,000 VND
 • Accounting / Auditing / Tax, Manufacturing / Process, Accounting and Finance Division
 • 13/04/2018

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Nơi làm việc: chi nhánh Bình Dương (số 35 Đại Lộ Bình Dương, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương)

-          Thực hiện các thao tác nhập xuất hàng trên hệ thống theo các nguyên tắc FIFO và các quy định của Công ty

-          Theo dõi tồn kho trên hệ thống, có các cảnh báo kịp thời cho cấp trên được biết khi có vấn đề xảy ra như thừa hàng, thiếu hàng, không đúng vị trí …

-          Lập các báo cáo tồn kho, tuổi kho khi có yêu cầu từ cấp trên

-          Hỗ trợ kiểm kho định kỳ, đột xuất

Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 6 (8h - 17h30); ăn trưa tại công ty; BHXH, BH sức khỏe

Job Requirement

- Nữ, tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kế toán, quản trị kinh doanh
- Sử dụng tốt Microsoft Offices, phần mềm kế toán kho
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm ngành sơn
- Ưu tiên ứng viên gần chi nhánh

https://www.facebook.com/Tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-Kansai-Paint-625255557684812/
https://www.facebook.com/Tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-Kansai-Paint-625255557684812/
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.