Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật ATVSLĐ, Môi trường, PCCC và Hóa chất …do Nhà nước đề ra.
2. Tuần tra hàng ngày phát hiện các hoạt động không an toàn tại nhà máy và thiết lập kế hoạch cải tiến , đưa ra biện pháp phòng ngừa để đảm bảo tất cả cán bộ công nhân viên làm việc trong môi trường an toàn tại nhà máy.
3. Lên kế hoạch và phối kết hợp với các bộ phận liên quan thực hiện đào tạo các vấn đề về An toàn – Sức khỏe – Môi trường tại nhà máy. Đảm bảo tất cả người lao động nhận thức được các vấn đề về SHE.
4. Thực hiện kiểm tra, giám sát an toàn vệ sinh lao động của nhà thầu, khách hàng khi đến làm việc tại nhà máy.
5. Quản lý định mức cấp phát BHLĐ hàng tháng của các bộ phận. Theo dõi tồn kho và đề nghị đặt mua BHLĐ hàng tháng.
6. Theo dõi tình trạng tuân thủ BHLĐ tại các bộ phận.
7. Theo dõi công tác phân loại rác thải tại các bộ phận.
8. Quản lý hồ sơ tài liệu ISO 14001:2015 và phối hợp với các bộ phận để tiến hành đánh giá nội bộ cũng như đánh giá  hệ thống từ bên ngoài.
9. Phối hợp kiểm tra 5S hàng hàng tháng. Tập hợp kết quả kiểm tra 2S.
10. Phối hợp giám sát, đánh giá hoạt động của đội PCCC và đội SCC hàng tháng.
11. Phối hợp giám sát hoạt động của đội vệ sinh công nghiệp.
12. Tập hợp dữ liệu cho báo cáo SHE hàng tháng. 
13. Lập các báo cáo liên quan đến ATVSLĐ, môi trường, PCCC, Y tế và hóa chất định kỳ.
14. Các công việc khác được phân công từ Trưởng bộ phận.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học

-Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong công ty sản xuất 

- Có thể giao tiếp tiếng Anh

-  Nhanh nhẹn, chịu khó, cẩn thận

-  Hiểu biết về y học, sơ cấp cứu

- Có khả năng phát hiện và xử lý sự cố nhanh

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Assistant Operation Manager

Location: Hung Yen Salary: Competitive Expired Date: 31/01/2023

Nhân viên quản lý chất lượng QA/QC

Location: Hung Yen Salary: Competitive Expired Date: 31/01/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.